Hodnocení na výstavách

Hodnocení na výstavách v ČR:

 třída štěňat (baby) a dorostu  stužka
 velmi nadějný

 žlutá      

 nadějný

 bílá     
 

 

 

 

třída mladých,mezitřída,otevřená,pracovní, vítězů,veteránů popis stužka
výborný Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.  modrá
velmi dobrý Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.  červená
dobrý Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

 zelená

dostatečný Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.  fialová
neoceněn Pro vady přechodného rázu. bez stužky
vyloučen z posuzování Musí to být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili. bez stužky
titul CAJC, CAC -

 27trikolora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve třídě dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců oceněných známkou VN zadává také Nejlepší dorost

Ve třídě mladých – CAJC
 

V mezitřídě, tř.otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů – CAC, res. CAC

Ve třídě veteránů – nejhezčí veterán

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná:

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS

Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS

Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV
 

Co tyto zkratky znamenají?

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
CAC = Čekatelství titulu Šampión krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů, každému psovi a feně se známkou V1
res.CAC (reserve CAC) - může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC
res.CACIB (reserve CACIB) - může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů.NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadávají se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB 

 

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů
Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.
BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI + neuznaná plemena) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

 

 

 

 

 

 

Kumulativní tituly:

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION (JCHCZ) - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.
ČESKÝ ŠAMPION (CHCZ) - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách a minimálně od dvou rozhodčích.
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)


Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)


I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Apraxia Felon. Tvorba stránek pro chovatele