Typy výstav

 

Oblastní jsou přístupné pro plemena psů uvedená v propozicích. Lovecká plemena se většinou zúčastňují oblastních výstav pořádaných ČMKJ. Zájem o naše plemena mají ale i jiní pořadatelé oblastních výstav. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno posuzováno, přísluší chovatelskému klubu. Rozumné vedení klubu musí zvažovat, co taková účast přinese. Oblastní výstavy psů loveckých plemen, tak jak je známe, mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.
Krajské svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné a v rámci loveckých plemen se nepořádají.
Klubové (CAC, CAJC)
jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. V těch případech, kdy je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud ovšem na ní bude zadávat čekatelství národního šampionátu CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu či ne. Jiná už je otázka titulu Klubový vítěz. Pravidla pro jeho získání vycházejí z předpisů příslušného klubu.
Speciální(CAC,CAJC)
může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech, je tedy na dohodě příslušných klubů, jaký systém zavedou.
Národní (CAC,CAJC)
jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.
Mezinárodní(CAC,CAJC,CACIB) jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI (je tomu našemu velmi podobný). 

 

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Apraxia Felon. Tvorba stránek pro chovatele